Piagam Pelanggan : Pengurusan Aduan : Bukan Tanggungjawab JKR

4.2 Pengurusan Aduan Bukan di Bawah Tanggungjawab JKR : No Wrong Door Policy akan dilaksanakan seperti di bawah:

  • Akuan penerimaan aduan dalam tempoh 1 hari
  • Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 14 hari

PENCAPAIAN

JANJI
Pengurusan Aduan : No Wrong Door Policy
Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah
Perkhidmatan
Jumlah
Menepati
Standard
Peratus
Menepati
Standard
Jumlah
Melebihi
Standard
Peratus
Melebihi
Standard
(a) Akuan penerimaan aduan dalam satu(1) hari 50 100 % 50 100 % 100
(b) Maklumbalas terhadap aduan dalam tujuh(7) hari 50 100 % 50 100 % 100

Tarikh Kemaskini : September 2017